top of page

Privacy verklaring en Cookie beleid

Eat&Sea Therapy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

Gegevens praktijk:
Eat&Sea Therapy

www.eatandsea.nl
info@eatandsea.nl

Definities:
- Gebruiker: iedere gebruiker van de website www.eatandsea.nl

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming;

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de therapeut;

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

 • Voor het op hoogte stellen over producten of diensten van Eat&Sea Therapy via de website of op andere digitale wijze die mogelijk interessant zouden kunnen zijn voor de desbetreffende Gebruiker. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Eat&Sea Therapy;

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen;

 • Als de Gebruiker Eat&Sea Therapy (online) om informatie over diensten verzoekt, verwerkt Eat&Sea Therapy de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen;

 • Als de Gebruiker (online) een sessie boekt, gebruikt Eat&Sea Therapy de persoonsgegevens om die sessie tot stand te laten komen;

 • Als de Gebruiker zich (online) heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Eat&Sea Therapy de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden;

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

MINDERJARIGEN

In sommige gevallen vraagt Eat&Sea Therapy expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Eat&Sea Therapy. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Eat&Sea Therapy verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende (persoons)gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats.

 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum.

 • Verzekering en/of polisnummer.

 • De datum van de behandeling.

 • Een korte omschrijving van de behandeling.

 • Prestatiecode.

 • De kosten van het consult.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:

 • Rompslomp.nl B.V. digitale patiënten/cliënten administratie;

 • Google.

PRIVACY OP DE WEBSITE WWW.EATANDSEA.NL

Eat&Sea Therapy verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan de Eat&Sea Therapy heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten van Eat&Sea Therapy, een sessie bij Eat&Sea Therapy te boeken, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Eat&Sea Therapy.

COOKIE POLICY

Wat zijn cookies?
De website van Eat&Sea Therapy maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie ben je herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Google Analytics cookies
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies Wix

In het algemeen kunnen de cookies die aanvankelijk op de Wix-website worden geplaatst, worden gecategoriseerd als essentiële cookies.

https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

Cookies Social Media
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram en Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Facebook, Instagram en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Ook werk ik met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die ik deel en advertenties die ik gebruik aan laat sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 oktober 2022.

Eat&Sea Therapy kan deze privacyverklaring eenzijdig aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

bottom of page