Disclaimer

Eat&Sea, de maker en/of aan deze website gelieerde personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site. Hoewel deze site met de grootste zorg is samengesteld, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, de actualiteit en de juistheid van de weergegeven informatie.

Handel nooit op basis van informatie die op deze website wordt weergegeven. Persoonlijke zorg en voedingsadviezen zijn zeer specifiek en persoonsgebonden waardoor uw voedingsadvies anders kan zijn dan adviezen die hier beschreven worden of de algemene richtlijnen/adviezen die hier beschreven worden.

Heeft u medische, lichamelijke of psychische klachten, dient u altijd uw (huis)arts te raadplegen. 

De juiste handelswijze voor uw gezondheid kan dan ook nooit worden vastgesteld aan de hand van de informatie op Eat&Sea. Aan de gegevens die op deze site worden weergegeven kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

 

Alle content aangaande medisch, inhoudelijke en gezondheidsinformatie is geleverd door diverse mensen en entiteiten.  Voor content die wordt doorgeplaatst van Eat&Sea naar andere sites, geldt eveneens dat Eat&Sea geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Dat geldt ook voor alle gebruikte, genoemde en geplaatste deep- & hyperlinks naar andere platforms en sites. Geplaatste content beschrijft algemene trends en situaties, waar geen  medische conclusies aan kunnen worden verbonden. U dient altijd te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverlener als u een individuele diagnose wenst.

Het bovenstaande geldt óók voor alle niet betaalde adviezen de therapeut van Eat&Sea geeft. Hoewel de therapeut haar uiterste best doet haar adviezen correct uit te brengen, dient u altijd terugkoppeling te zoeken wanneer er twijfel/onzekerheid bestaat over de therapie.

Heeft u een gezondheidsprobleem dan kunt u Eat&Sea inschakelen voor betaalde therapie op maat. 

© EatandSea 2018