top of page

Disclaimer

Eat&Sea Therapy, praktijk voor orthomoleculaire geneeskunde en darmtherapie, de maker en/of aan deze website gelieerde personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site. Hoewel deze site met de grootste zorg is samengesteld, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, de actualiteit en de juistheid van de weergegeven informatie.

Medische informatie of verklaringen op deze site zijn niet bedoeld voor gebruik bij of ter vervanging van de diagnose of behandeling van enige gezondheids- of fysieke aandoening of als vervanging van een huisarts/dierenarts-cliënt-patiëntrelatie. Deze via deze website gepubliceerde of ter beschikking gestelde informatie en advies is niet bedoeld ter vervanging van de diensten van een huisarts/dierenarts en/of medisch specialist, noch vormt het een huisarts/dierenarts-klantrelatie. De behandeling en/of resultaten van elk individu kunnen variëren op basis van de omstandigheden, de specifieke situatie van de patiënt, evenals het medische oordeel van de zorgverlener en alleen na verdere bespreking van de specifieke situatie, doelen, risico's en voordelen van de patiënt en andere relevante medische besprekingen.

 

Voordat u enige informatie of producten van Eat&Sea implementeert, dient u een huisarts/dierenarts te raadplegen. Eat&Sea is in geen geval aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, verlies van goodwill, reputatieschade, bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, gevolgschade en gemiste (zakelijke) kansen)) die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van enige informatie of product dat hierin is gekocht. U gaat ermee akkoord en erkent dat elk gekocht product en informatie op eigen risico moet worden gebruikt en dat u de individuele risico's voor u of uw huisdier moet beoordelen voordat u een product koopt of een product of informatie gebruikt met of over uw gezondheid of uw huisdier. De producten die hier worden verkocht en de gepresenteerde informatie zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van enige aandoening die u of uw huisdier kan hebben. U aanvaardt alle aansprakelijkheid voor de behandeling van u of uw huisdier.

Handel nooit op basis van informatie die op deze website wordt weergegeven. Persoonlijke zorg en voedingsadviezen zijn zeer specifiek en persoonsgebonden waardoor uw voedingsadvies anders kan zijn dan adviezen die hier beschreven worden of de algemene richtlijnen/adviezen die hier beschreven worden.

Heeft u medische, lichamelijke of psychische klachten,  dan dient u altijd uw (huis)arts te raadplegen. 

De juiste handelswijze voor uw gezondheid kan dan ook nooit worden vastgesteld aan de hand van de informatie op Eat&Sea. Aan de gegevens die op deze site worden weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Alle content aangaande medisch, inhoudelijke en gezondheidsinformatie is geleverd door diverse mensen en entiteiten.  Voor content die wordt doorgeplaatst van Eat&Sea naar andere sites, geldt eveneens dat Eat&Sea geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Dat geldt ook voor alle gebruikte, genoemde en geplaatste deep- & hyperlinks naar andere platforms en sites. Geplaatste content beschrijft algemene trends en situaties, waar geen  medische conclusies aan verbonden kunnen worden. U dient altijd te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverlener als u een individuele diagnose wenst.

Het bovenstaande geldt óók voor alle niet betaalde adviezen de therapeut van Eat&Sea geeft. Hoewel de therapeut haar uiterste best doet haar adviezen correct uit te brengen, dient u altijd terugkoppeling te zoeken wanneer er twijfel/onzekerheid bestaat over de therapie.

Ervaart u een gezondheidsprobleem dan kunt u een Eat&Sea benaderen voor betaalde therapie op maat. 

bottom of page