Zoeken
  • Eat&Sea

Chronisch Vermoeidheids Syndroom

Bijgewerkt: 20 okt 2020

Je bed niet uit kunnen komen en je compleet uitgeput voelen. Huilen van extreme moeheid en vaak ook last hebben van onbegrip uit je omgeving. Leven met het Chronische Vermoeidheidssyndroom (of CVS) is erg verdrietig, zwaar en eenzaam. Door aan de slag te gaan met jouw voeding, voedingssupplementen en leefstijl kun je de strijd aangaan met deze nare en vaak onbegrepen aandoening.

In haar boek 'Diagnosis and treatment of Chronic Fatigue Syndrome' beschrijft Dr Sarah Myhill MB BS de aandoening CVS als een klinische verzameling symptomen die meerdere oorzaken kunnen hebben. Het blijkt in de praktijk een aandoening die vaak lastig is om te diagnosticeren. Zo kunnen de symptomen van CVS onder meer op bijvoorbeeld de ziekte van Lyme lijken of op een depressie.

Wanneer je CVS echter als een depressie gaat behandelen (d.m.v. bijvoorbeeld antidepressiva) wordt de oorzaak van jouw klachten niet effectief

aangepakt.

Bij CVS werkt jouw chemische fabriek niet meer goed- je hebt te weinig beschikbare energie waardoor jouw organen minder goed functioneren en jij last kunt krijgen van onderstaande symptomen. Jouw fabriekje kan weer gaan functioneren door een gerichte aanpassing van voeding, leefstijl en interventie met specifieke voedingssupplementen.

Het herstel van deze aandoening is vaak langdurig maar zeker niet onmogelijk. Met voeding, voedingssupplementen en aangepaste leefstijl kun je jouw lichaam goed ondersteunen in jouw herstelproces.

Mogelijke symptomen CVS:

- slecht uithoudingsvermogen, zowel mentaal als fysiek- d.w.z. je kunt dingen wel oppakken en doen maar je raakt snel vermoeid.

-uitgestelde vermoeidheid: de symptomen houden 24-96 uur aan wanneer je over je grenzen bent gegaan.

- hoofdpijn

- algehele malaise

- spierpijn

- slecht korte termijn geheugen

- terugkerende infecties

- stemmingswisselingen

- keelpijn

- vergrote lymfeknopen in hals of bij oksel

- 'Brainfog'

- moe wakker worden

- pijnlijke gewrichten

- overgevoeligheid voor licht en/of geuren

Ik pas orthomoleculaire therapie in fasen toe zodat jouw lichaam zijn zelfherstellend vermogen weer kan aanspreken.

Orthomoleculaire therapie bij CVS richt zich primair op het herstel van de energie (Adenosinetrifosfaat/ATP) -maker van jouw lichaam, namelijk de mitochondriën. Wel 95% van onze dagelijkse cellulaire energieaanmaak vindt plaats in de mitochondriën! Deze cellulaire energieaanmaak is noodzakelijk voor elk biochemisch lichaamsproces.

Doordat je te weinig mitochondriën hebt of slecht functionerende mitochondriën kun je last krijgen van bovengenoemde symptomen.

Een kapotte (afwezige) of aangetaste oplaadkabel zorgt voor een leeg apparaat of een apparaat wat bijvoorbeeld maar op 60% energie blijft hangen.

Er zijn specifieke diëten die effectief zijn gebleken bij de behandeling van CVS. Wanneer ik jouw voeding aanpas hou ik als orthomoleculair therapeut natuurlijk zoveel mogelijk rekening met jouw specifieke dieet-voorkeuren/mogelijkheden.

Naast een aangepast dieet richt de orthomoleculaire therapie zich op het ontgiften van het lichaam en herstel van de reeds ontstane schade aan het lichaam (verstoord immuunsysteem, haperende hormoonklieren en een verminderde werking van de lever- de ontgiftingsmachine van jouw lichaam).

Leefstijl aanpassingen van stressvermindering/betere coping met stress, toxine-check in jouw lichaam en omgeving en focus op jouw slaappatroon horen hier ook bij.

Het herstel van CVS is geen makkelijke opgave, maar gelukkig zijn er binnen de orthomoleculaire geneeskunde veel mogelijkheden om jouw lichaam weer op de goede weg te helpen.

Herken jij je in de CVS-symptomen en wil je jouw klachten eens aan mij voorleggen? Dat kan!

Maak een afspraak via info@eatandsea.nl of bel voor overleg 0613015012.

Annet

Chronic Fatigue Syndrome

Not being able to leave your bed or to participate in social events. Crying from extreme fatigue and suffering from incomprehension from your environment. Living with Chronic Fatigue Syndrome (or CFS) can be very sad, tough and lonely indeed.

In her book "Diagnosis and treatment of Chronic Fatigue Syndrome," Dr. Sarah Myhill MB BS describes the disease CFS as a clinical set of symptoms that can have multiple causes. In practice it turns out to be a condition that is often difficult to diagnose.

Diagnosis in regular medicine proves to be difficult as the symptoms of CFS are also connected to other diseases like Lyme disease or depression. Because CFS requires a different approach when it comes to effective treatment, CFS patients often find themselves lost in their disease and can even stray further away from their path to recovery.

Fortunately, orthomolecular medicine offers effective treatments to support your body by adjusting your diet, supplements and lifestyle.

Recovering from CFS takes time but is not impossible. With nutrition, nutritional supplements and a modified lifestyle you can support your body in your recovery process.

Symptoms may include:

- Fatigue

- Loss of memory or concentration

- Sore throat

- Enlarged lymph nodes in your neck or armpits

- Unexplained muscle or joint pain

- Headaches

- Unrefreshing sleep

- Brain fog

- Recurring infections

- Extreme exhaustion lasting more than 24-96 hours after physical or mental exercise

I apply orthomolecular therapy in phases so that your body can regain its self-healing capacity.

The main focus of orthomolecular therapy with CFS is supporting the energy makers of your body, the mitochondria. When you want to recharge any device with a broken charging cable the device either does not charge or remains at a 60% battery health.

When mitochondria do not function as they should or when there aren't enough mitochondria present your cells and organs cannot function as they are supposed to which may lead to one or more of the abovementioned symptoms.

There are specific diets that have been shown to be effective in CFS. When I adjust your diet, I take your specific dietary preferences/possibilities into account as much as possible.

In addition to an adapted diet, orthomolecular therapy focuses on detoxifying the body and repairing the damage already caused to the body (disturbed immune system, faltering endocrine glands and a compromised liver). Lifestyle adjustments include: e.g. stress reduction, toxic load check of your body and environment and improving your sleep (pattern).

The recovery of CFS is not an easy task, but fortunately there are many possibilities within orthomolecular medicine to get your body back on track.

Do you recognize yourself in the CFS symptoms and would you like to discuss your health status with me?

You can call me for a brief consultation: 06-13015012 or schedule an introductory meeting/kennismakingsgesprek via info@eatandsea.nl.

Annet

254 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
© EatandSea 2018