LABORATORIUM ONDERZOEKEN

In mijn praktijk werk ik samen met het laboratorium RP Sanitas Humanus omdat ik mij goed kan vinden in de visie van RP Sanitas Humanus op gezondheid en het hoge niveau van dienstverlening en expertise. 

Wanneer laboratorium onderzoek?

Je doet alles volgens het boekje al goed en je hebt al veel specialisten gezien. Je eet gezond, sport voldoende, pakt tijdig je rust, maar toch blijf je die specifieke klachten houden. Dan kunnen een basis darm screening en/of gezondheidsscreening algemene inzichten geven in de algemene darmgezondheid en gezondheid in het algemeen. Daarnaast kan ik op basis van jouw verhaal, intake gegevens vanuit de Basis Sessie en reeds gedane onderzoeken helpen met vervolgonderzoeken. Op die manier kunnen wij door middel van het proces van uitsluiting van aandoeningen of beginnen met een suppletie advies of meer inzicht krijgen in onderliggende oorzaken voor de klachten door naar het lichaam als geheel te kijken en niet te focussen op alleen de symptomen of specifieke organen.

Vaak wanneer mijn cliënten nog stappen kunnen maken in hun voedingspatroon, leefstijl en gewoonten, heeft het mijn voorkeur om eerst met die belangrijke invloeden op de gezondheid aan de slag te gaan. Immers gaat het erom dat verbeteringen plaatsvinden en niet dat er onderzoeken worden gedaan. Ik geef jou (in of na de Basis Sessie) wel aan dat en welke onderzoeken ons zouden kunnen helpen in het verkrijgen van inzicht in en de aanpak van jouw klachten.

 

Wanneer echter na orthomoleculaire interventie nog steeds bepaalde gezondheidsklachten blijven bestaan kan laboratorium onderzoek inzicht bieden in het al dan niet goed functioneren van jouw biochemische processen. Ik vraag laboratorium onderzoeken altijd met een reden aan en in overleg met jou. Daarbij zet ik de opties uiteen en bespreek ik met jou eventuele vervolgonderzoeken die je zou kunnen doen en om welke redenen.

RP Sanitas Humanus Visie op gezondheid

Sanitas Humanus - de gezonde mens

Geen enkel individu is hetzelfde. In onze ogen is individualiteit dan ook gelijk aan diversiteit. Vanuit deze visie richten we ons al twintig jaar op holistische gezondheidsconcepten, waarbij de menas steeds centraal staat.

"In protocollen denken is niet onze visie op gezondheidszorg. Binnen ons denken staat de mens in het middelpunt."

De complementaire zorg heeft zich de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd, hetgeen geresulteerd heeft in vele behandelprotocollen. Hierdoor wordt er versterkt gekeken naar symptomen en daarop gerichte therapeutische interventies. De oorzaak van de gezondheidsklachten wordt zodoende naar de achtergrond gedrukt. Een negatief bijverschijnsel hiervan is dat therapeutische voorschriften zich uiten in boodschappentassen vol orthomoleculaire supplementen, kruiden, homeopathische middelen etc.

 

Onze visie richt zich op het compleet in beeld brengen van de gezondheidsstatus van het individu; het opsporen van de oorzaken van de gezondheidsklachten en het achterhalen van de samenhang tussen de verschillende symptomen.

 

RP Sanitas Humanus (RPSH) maakt daarbij gebruik van gedifferentieerde laboratoriumdiagnostiek, waarbij we ons niet focussen op alles wat mogelijk is, maar juist op dat wat therapeutisch noodzakelijk is. We onthouden ons nadrukkelijk van diagnostiek die geen therapeutische relevantie heeft. De laboratoriumresultaten leiden daardoor tot causale therapieën en behandelingsmogelijkheden, die afgestemd zijn op de patiënt in kwestie.

Praktisch

De testkits voor onder andere feces of bloedonderzoek worden opgestuurd naar jouw huis. Deze testkits bevatten een uitgebreide instructie. Resultaten komen meestal binnen 10 werkdagen binnen.

Mijn therapeutische analyse en de gevolgen van de onderzoeken op jouw behandelplan zijn gratis.

Ik reken geen extra kosten voor het aanvragen van de onderzoeken. De facturen worden rechtstreeks naar jou verstuurd en dien je zelf tijdig te voldoen.